Gebaren ter ondersteuning van de gesproken taal helpen anderstalige kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis om de (Nederlandse) taal gemakkelijker aan te leren en beter te begrijpen.

Gebarenstem heeft de methode Ondersteunende gebaren voor anderstaligen ontwikkeld voor kinderen die een andere moedertaal hebben. Gebaren ter ondersteuning van gesproken taal bevordert het aanleren en begrijpen van taal en legt een neutrale brug tussen de verschillende gesproken talen. Gebaren maken taal visueel en dat maakt het makkelijker de betekenis van een woord te begrijpen en te onthouden.

Gebaren ter ondersteuning van de gesproken taal blijkt specifiek voor deze doelgroep bovendien zelfvertrouwen en betrokkenheid te creëren waardoor integratie gemakkelijker verloopt.”

Binnen de vroegbehandeling voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt vaak gebaren gebruikt om de gesproken taal te ondersteunen. Omdat jonge kinderen met TOS onvoldoende taalvaardig zijn om verbaal duidelijk te maken wat ze bedoelen, kan het gebruik van gebaren hen helpen. Gebaren helpen het kind de ander beter te begrijpen, maar ook kan het kind met gebaren zelf duidelijk maken wat het wil. Het kan bovendien drempelverlager zijn naar gesproken taalverwerving. Opmerkelijk is dat wanneer kinderen moeite hebben om op een woord te komen en wel het gebaar maken, dat het gebaar het woord als het ware naar buiten trekt.