Gebarenstem gelooft in gebarentaal voor iedereen. We zetten ons in voor optimale communicatie door middel van gebaren. Gebaren verhoogt de aandacht voor elkaar in elk contact. Gebaren maakt taal zichtbaar en communicatie effectief en efficiënt in iedere situatie, onder alle omstandigheden en in een gelijkwaardige verhouding. Gebarenstem gunt een ieder het geschenk van elkaar echt ontmoeten in ieder contactmoment.

In 2006 heeft Lissa Zeviar het bedrijf Babygebaren Nederland opgezet en daarmee de Babygebarenmethode in Nederland geïntroduceerd. In 2018 is zij verder gegaan onder de naam Gebarenstem om aan de groeiende vraag van veel andere doelgroepen, die in ondersteunende gebaren een grote meerwaarde zien, tegemoet te komen.

Rond de start van Gebarenstem kwam zij in contact met Justine Aerts en Anke Wulteputte die bij haar de Baby en kindergebaren train de trainer opleiding kwamen volgen. Justine en Anke waren op zoek naar meer kennis voor hun eigen cursussen Babygebaren om deze breder neer te zetten in Vlaanderen. Lissa kreeg al vaker het verzoek om de Baby- en kindergebaren methode ook in Vlaanderen aan te bieden en heeft in Justine en Anke de personen gevonden om dit uit te voeren. Het draagvlak is er om het zusterbedrijf Gebarenstem in Vlaanderen te starten! Na een fijn gesprek met Doof Vlaanderen en het Vlaamse Gebarentaalcentrum, kreeg ze de steun om Gebarenstem in Vlaanderen op te zetten en wilden zij ook hun kennis en advies met haar delen. Zo is Gebarenstem in Vlaanderen geboren in 2019!

Gebarenstem is een platform dat zich in Nederland en Vlaanderen inzet voor gebaren(taal) voor iedereen. Iedereen mag alle voordelen van het kennen en gebruiken van gebaren(taal) genieten en Gebarenstem slaat graag een brug tussen gebarentaligen en niet-gebarentaligen. Hoe meer de samenleving vanzelfsprekend gebaren(taal) kent en gebruikt, hoe makkelijker het voor doven en slechthorenden zal zijn om deel uit te maken van de gezamenlijke maatschappij.

Baby- en kindergebaren is de eerste stap in de communicatieontwikkeling van een kind. Bovendien is communiceren met ondersteunende gebaren, wanneer je de lokale gebarentaal gebruikt, ook een manier om in contact te komen met de dovengemeenschap en andere gebarentaalgebruikers.