Er zijn verschillende redenen om baby- en kindergebaren te gebruiken in de communicatie met je kind. Onderzoek heeft aangetoond dat een baby op jonge leeftijd veel meer kan begrijpen en ‘vertellen’ dan voorheen werd gedacht. Vanaf zes maanden oud kunnen baby’s betekenisvolle gebaren maken en daarmee aan ouders en verzorgers hun behoeften duidelijk maken. Dit is veel eerder dan dat het spraakorgaan van een kind voldoende ontwikkeld is voor verbale communicatie. De meeste kinderen beginnen tussen 12 en 18 maanden met spreken. De periode tussen het moment dat een kind taal kan begrijpen en het moment waarop het woorden kan spreken kan met baby- en kindergebaren goed worden overbrugd.

Het toepassen van baby- en kindergebaren heeft daarom onder andere de volgende voordelen:

 • Minder frustratie en verdriet omdat je kind zelf kan aangeven wat er aan de hand is of wat het graag wil.
 • Je kind kan uit zichzelf vertellen wat het ziet waardoor je meer inzicht krijgt in de interesses van je kind.
 • Met baby- en kindergebaren overbrug je de periode van taal begrijpen naar kunnen praten.
 • Het taalverwervingsproces wordt veel eerder actief gestimuleerd waardoor je kind op jongere leeftijd begrijpt dat tekens (woorden of gebaren) staan voor voorwerpen, personen en handelingen. Bovendien leert je kind dat eenzelfde begrip in verschillende situaties een andere betekenis kan hebben. Zo is een ‘auto’ om in te rijden met papa en mama, maar ook om mee te spelen en kan die ook getekend zijn op een plaatje in een boek.
 • Met baby- en kindergebaren kan je kind het initiatief nemen om een gesprek te starten.
 • Wanneer een kind begint met praten, lijken veel woorden op elkaar. Met gebaren krijg je als ouder en verzorger een ‘ondertiteling’ van het gebrabbel waardoor misverstanden voorkomen worden en je direct weet waar het kind over praat.
 • Bij meertaligheid vormt gebaren een brug tussen de talen en kun je als ouder of verzorger het anderstalige gebrabbel van je kind makkelijker begrijpen.
 • Jij en je kind kunnen met andere gebarentaalgebruikers communiceren.
 • Omdat je elkaar aankijkt als je gebaren gebruikt, heb je meer aandacht tijdens interacties en is veelvuldig herhalen van je boodschap niet nodig.
 • Met baby- en kindergebaren kun je met èn zonder geluid met je kind communiceren, ook over grote afstanden heen of door het raam naar buiten begrijpt het wat je bedoelt.
 • Omdat je met baby- en kindergebaren eerder snapt wat er in je kind omgaat en daarop in kan spelen, voelt het zich begrepen en hoeft het niet boos of verdrietig te worden.
 • Minder frustratie bij jou als ouder of verzorger omdat je niet hoeft in te vullen wat je kind zou kunnen bedoelen, maar dankzij baby- en kindergebaren precies weet wat je kind zegt.
 • ‘Plaatjes’ kun je makkelijker onthouden dan wanneer je woorden alleen hoort, met baby- en kindergebaren maak je een plaatje bij de woorden die je tegen je kind zegt.