Baby en kindergebaren voor onthaalouders

Gebarenstem heeft speciaal voor de onthaalouderopvang (0-4 jaar) een specifiek programma uitgewerkt dat vanuit de praktijk is samengesteld en waarin onze docenten aanvullend worden geschoold voordat zij de training aan onthaalouders aanbieden. Dit programma is effectief gebleken en wordt ondersteund door een speciaal hiervoor ontwikkeld handboek dat regelmatig wordt aangevuld en bijgesteld.

Baby- en kindergebaren heeft veel voordelen in de onthaalouderopvang:

 • baby- en kindergebaren is een hulpmiddel voor een intensievere interactie met kinderen
 • minder frustratie doordat de communicatie van beide kanten helder is
 • meer tijd voor ontwikkelingsgerichte activiteiten, omdat het geheel soepeler verloopt
 • baby- kindergebaren stimuleert de taalontwikkeling; de kinderen gaan al snel de juiste woordklanken maken bij de gebaren waardoor ze zich eerder verbaal kunnen uitdrukken
 • ‘plaatjes’ kun je makkelijker onthouden dan wanneer je woorden alleen hoort, met baby- en kindergebaren maak je een plaatje bij de woorden die je tegen het kind zegt. Abstracte begrippen krijgen met gebaren visuele ondersteuning die het voor een kind begrijpelijk en voorstelbaar maakt
 • kinderen die in een groep niet goed durven praten kunnen zich gemakkelijker uiten met gebaren
 • kinderen die twee- of meertalig opgevoed worden gebruiken gebaren als brug tussen de talen
 • gebruik van baby- en kindergebaren bevordert het zelfvertrouwen 

De Gebarenstem Baby- en kindergebarenmethode voor onthaalouders kan zowel voor individuele onthaalouders, een groep onthaalouders of via een onthaalouderbureau worden aangeboden.

Mogelijkheden:

– een kennismakingsworkshop

– een volledige cursus

– een volledige implementatie (cursus, coaching en certificering)

Voor een volledige implementatie van de Gebarenstemmethode voor onthaalouders volgen we vier stappen:

Stap 1 – Telefoongesprek

Een telefoongesprek van circa een half uur om inzicht te krijgen in hoe de Baby- en kindergebarenmethode gebruikt kan worden binnen het onthaaloudergezin.

Stap 2 – Cursus

Tijdens deze cursus leer je 50 gebaren en krijg je daarnaast veel praktische tips en voorbeelden over het toepassen van Baby- kindergebaren in het onthaaloudergezin. Aan de orde komt hoe het Baby- en kindergebarenprogramma een waardevolle aanvulling is op de specifieke pedagogische visie en het pedagogisch beleid van het onthaaloudergezin. We laten zien hoe Baby- en kindergebaren vanzelfsprekend in de bestaande manier van omgaan en communiceren met kinderen wordt opgenomen. De cursus wordt in twee bijeenkomsten van twee uur aangeboden en wordt op locatie gegeven. Bij deze cursus is voor elke deelnemer het gebarenwoordenboekje ‘Baby- en kindergebaren gebaren, eerste woordenboekje’ inbegrepen.

Stap 3 – Coaching tijdens werkuren  

Na een aantal weken brengen wij opnieuw een bezoek aan het onthaaloudergezin om vragen te beantwoorden en om te kijken hoe de toepassing van Baby- en kindergebarenmethode tijdens het werk verloopt. We zullen kijken naar de gebaren interactie tussen de onthaalouder en de kinderen en je coachen in de verbetering daarvan.

Stap 4 – Evaluatiebezoek voor certificering

Zodra het onthaaloudergezin zelf aangeeft de Gebarenstemmethode voor onthaalouders voldoende te hebben geïmplementeerd, maken we een afspraak voor een evaluatiebezoek ten behoeve van de certificering. Wanneer tijdens dit evaluatiebezoek blijkt dat Baby- en kindergebaren een vanzelfsprekende toevoeging is in de communicatie met de kinderen zal het onthaaloudergezin een Gebarentstem certificaat ontvangen en het onthaaloudergezin zal bovendien op onze website en in onze nieuwsbrief vermeld worden. Zo kunnen ouders die Baby- en kindergebaren thuis gebruiken een onthaaloudergezin kiezen dat met Baby- en kindergebaren werkt.

Samenvattend:

 • een telefoongesprek van circa een half uur met de onthaalouder
 • een cursus (in 2 keer 2 uur)
 • een coaching bezoek (minimaal 2 twee keer)
 • een evaluatiebezoek ten behoeve van de certificering
 • een Gebarenstem certificaat

Kosten: 
Stuur een email naar info@gebarenstem.be voor een offerte op maat. Wanneer de training voor Baby- en kindergebaren in de onthaalouderopvang rechtstreeks via Gebarenstem wordt geboekt kunnen wij deze BTW-vrij aanbieden.

Wanneer de workshop Baby- en kindergebaren met succes is afgerond kun je aan de website worden toegevoegd.