Wetenschappelijk onderzoek naar de Baby- en kindergebarenmethode. Op deze pagina vind je links naar diverse onderzoeken.

Baby Signs® Program – Dr. Linda Acredolo en Dr. Susan Goodwyn

Hier vind je onderzoeken in diverse invalshoeken, uitgevoerd in de periode 1985-2001 in de Verenigde Staten.

Signing Smart – Dr. Michelle Anthony and Dr. Reyna Lindert

Aan dit onderzoek werkten meer dan 200 families met kinderen in de leeftijd van 6 tot 19 maanden mee. Dit onderzoek nam 9 maanden in beslag met als belangrijkste resultaten: gebarende kinderen gebruiken rond 8 maanden 5 gebaren 1 gesproken woord, rond 12 maanden ca. 25 gebaren en 16 woorden en rond 18 maanden 79 gebaren en 105 woorden. Daarnaast bleek uit dit onderzoek dat gebarende kinderen rond 12 maanden al meerwoordzinnen maken.

Infants learn Baby Signs From Video – Shoshana Dayanim en Laura L. Namy

Een onderzoek naar de effecten van ouder/verzorger betrokkenheid bij het aanleren van gebaren. Hierin is gekeken naar het aanleren van gebaren van videobeelden alleen, van het samen met ouders/verzorgers kijken naar videobeelden en het aanleren van gebaren van ouders die een cursus hebben gevolgd en dit de kinderen aanleerden aan de hand van een boek.

Het ondersteunen van de Nederlandse taal door middel van gebaren bij anderstalige kinderen – Britt Engelen

Kinderen in anderstalige gezinnen hebben een grotere kans op een achterstand in de taalontwikkeling, omdat zij de Nederlandse taal niet beheersen. Hierdoor kunnen anderstalige kinderen niet altijd mee in het reguliere onderwijs. Het is daarom van belang dat deze kinderen de Nederlandse taal goed beheersen, waardoor ze zich kunnen gaan ontwikkelen binnen het onderwijs. Britt Engelen heeft in dit profileringsproject onderzoek gedaan naar het toepassen van Nederlands ondersteund met gebaren voor anderstalige kinderen van 3 tot zes jaar met een ontwikkelingsachterstand. Uit de resultaten blijkt dat men een positief effect ervaart en een meerwaarde acht in het gebruik van de gebaren. Met een positieve ervaring bedoelen de ondervraagden dat ze zien dat het kind zichzelf beter duidelijk kan maken en kan begrijpen wat een ander zegt.