Ondersteunende gebaren in het (basis) onderwijs helpen sturing geven in de klas, de methode zorgt voor meer aandacht van de kinderen voor de lesstof en helpt de informatie opnemen. Gebaren maken een plaatje van woorden en verhogen de kwaliteit van de gedeelde aandacht waardoor van elk moment een leerrijk moment gemaakt wordt.

Gebarenstem heeft de methode Ondersteunende gebaren in het (basis) onderwijs speciaal ontwikkeld voor schoolgaande kinderen. In deze methode wordt de gesproken taal ondersteund met gebaren.

Ondersteunende gebaren in het onderwijs helpt sturing geven aan de groep en geeft een duidelijker structuur in de klas en het lesprogramma. Dit zorgt voor meer rust en overzicht voor zowel docent als kinderen.

De kinderen hebben meer aandacht voor de lesstof en ze kunnen de informatie gemakkelijker opnemen en onthouden. Gebaren maken taal visueel en daarmee zijn nieuwe woorden makkelijker aan te leren en te begrijpen. Wanneer taal met gebaren ondersteund wordt zorgt dit voor een intensivering van gedeelde aandacht waardoor van elk moment een leerrijk moment gemaakt wordt.

Gebaren stimuleert de taalontwikkeling doordat meerdere zintuigen worden ingezet bij het aanbieden van taal. Het kind ervaart taal visueel, auditief en motorisch. Daarnaast wordt zowel de passieve als de actieve woordenschat vergroot en verloopt de lees- en schrijfontwikkeling soepeler.

Met ondersteunende gebaren is er beter contact met elkaar in de communicatie wat het zelfvertrouwen van kinderen vergroot. Gebaren stimuleert de betrokkenheid ook op sociaal gebied en dat zorgt voor een afname in conflicten en frustratie.