Verstoort of vertraagt het gebruik van gebarentaal met baby’s de spraakontwikkeling?

Nee, in tegendeel. Het gebruik van gebarentaal kan de spraakontwikkeling stimuleren. Omdat baby`s al bezig zijn met taal door woorden in gebaren te maken en zo te communiceren, zullen ze, zodra ze fysiek in staat zijn om de woorden uit te spreken, eerder woorden naast de gebaren gaan gebruiken. Geleidelijk zullen ze de gebaren weglaten en alleen nog woorden gebruiken. Door gebaren te gebruiken geef je jouw kind op veel jongere leeftijd een taal in handen.

Waarom zou ik mijn horende kind gebaren leren als het zich normaal ontwikkelt?

Het gebruik van de methode Babygebaren bij baby`s, peuters en kleuters heeft veel voordelen. Juist ook bij horende kinderen die een normale ontwikkeling doormaken.

Het gebruiken van gebaren met je kind kan onder andere:

 • Je baby in staat stellen eerder (vanaf 6-8 maanden) te communiceren
 • Miscommunicatie voorkomen wanneer het kind begint met praten maar de woorden nog niet duidelijk kan uitspreken
 • Frustratie beperken
 • De ouder-kind band versterken
 • De gesproken taalontwikkeling stimuleren
 • De manier van interactie intensiveren
 • Zelfvertrouwen ontwikkelen

Wanneer zou ik kunnen beginnen met het leren van gebaren aan mijn baby?

Je kunt gebaren gaan maken vanaf de geboorte. Vanaf 6 maanden kan de baby gebaren beter onthouden en ontwikkelt het de motorische vaardigheden om zelf gebaren te maken. Als je eerder begint kan het frustrerend zijn voor jou als je kind na een paar maanden nog geen gebaren gebruikt. Een baby moet het geheugen, handigheid en begrip ontwikkelen om gebaren te herkennen, begrijpen en te maken.

Je kunt kijken of je baby klaar is voor gebaren door de onderstaande lijst met voorwaarden te gebruiken en zo vast te stellen of je baby met je wil communiceren. Als je één van deze vragen met “ja” kan beantwoorden, dan kan je gebaren gaan gebruiken met je baby of peuter!

 • Is je baby tenminste 6 maanden oud?
 • Brengt je baby speelgoed en andere dingen naar je toe en kijkt vragend naar je voor meer informatie?
 • Begint je baby “dag” te zwaaien of met de handen te klappen?
 • Begint je baby “ja” te knikken of “nee” te schudden?
 • Krijgt je baby interesse in plaatjesboeken of vingerspelletjes?
 • Doet je baby bewegingen die jij met je mond of je hoofd maakt, graag na?

Hoe lang duurt het voordat mijn baby naar mij gebaart?

Dat hangt af van verschillende factoren: hoe oud je kind is, hoe vaak jij de gebaren gebruikt en hoeveel belangstelling het kind heeft om te communiceren. Als je begint met gebaren als je kind 6-7 maanden oud is, is het goed mogelijk dat het teruggebaart als het 8-9 maanden is. Sommige kinderen beginnen pas met gebaren als ze 11 of 12 maanden zijn. Wanneer je met gebaren begint met een kind van 1-3 jaar, zal het binnen een paar dagen tot een maand gaan terruggebaren. Consequent dagelijks gebruik van tenminste 10 gebaren is essentieel om succes te boeken met dit programma.

Moet ik een compleet nieuwe taal leren?

Je hoeft geen nieuwe taal te leren als het je doel is om is eerder met je kind te communiceren. Je zal Nederlands blijven spreken waarbij je het belangrijkste woord in je boodschap ondersteunt met een gebaar.

Wanneer is het te laat? Mijn baby kan al een beetje praten.

Het is nooit te laat! Dat is het leuke aan Babygebaren: je kunt ermee beginnen wanneer je wilt. Als je op latere leeftijd begint, wanneer je kind al wat ouder is, heb je grote kans dat het eerder terug gaat gebaren en dat hij of zij zelfs de gebaren die jij maakt, eerder opneemt. Als de (gesproken) taalontwikkeling al op gang is gebracht, wanneer je gaat beginnen met gebaren, kan een kind juist sneller ook gebarentaal gaan gebruiken. De ene taal ‘helpt’ de andere, om het zo te zeggen. Om misverstanden te voorkomen kan Babygebaren een goede vertaling en verklaring zijn van woorden die het kind nog niet goed kan uitspreken.

Wat is het gebaar voor “…” ?

Je kunt hiervoor een online gebarentaal-woordenboek gebruiken of een gebaren app als Kwebl. Of maak vrienden met iemand die doof is!

Waarom gebaart mijn baby niet, ook al gebruiken we de gebaren al een tijdje?

Elk kind ontwikkelt zich in een eigen tempo, dat geldt voor alle ontwikkelingsgebieden en dus ook voor de taal-,  spraak- en gebaren ontwikkeling. De babygebaren methode is er op gericht om gesproken taal te ondersteunen met gebaren. Belangrijk is dat je een aantal vaste gebaren gebruikt, maar altijd meer gebaren maakt dan je kind kent. Hierdoor geef je je kind de mogelijkheid om steeds nieuwe gebaren te leren. Wanneer je je kind in verschillende situaties uitnodigt te kiezen, stimuleer je het op een toegankelijke manier te gebaren wat het wil. Consequent en dagelijks gebruik van minimaal 10 gebaren is essentieel om succes te boeken met deze methode.

Welk wetenschappelijk onderzoek ondersteunt het gebruik van gebarentaal met baby’s?

Het eerste “Gebaren met je Baby” onderzoek werd in 1987 als deel van het Masters en Doctoraal programma van Joseph Garcia aan de Alaska Pacific Universiteit gedaan. Het proces van het leren en aanleren van gebaren maakte deel uit van dit programma. Aanvullend onderzoek op dit vakgebied is nog steeds gaande aan de Ohio State Universiteit. Kijk hier voor meer informatie.

Een recent gepubliceerd langdurig onderzoek werd gedaan aan de Universiteit van Californië door Drs. Linda Acredolo en Susan Goodwyn. Het onderzoek, dat kinderen tot hun achtste jaar volgde, wees uit dat het gebaren met baby’s veel voordelen heeft, onder meer het versterken van de ouder-kind band, verhoogde belangstelling voor boeken, verbeterde ontwikkeling van gesproken taal en hogere IQ’s. Kijk hier voor meer informatie.

Kunnen we gebaren introduceren in een tweetalige omgeving?

Het gebruiken van gebaren in een tweetalige omgeving kan kinderen helpen om beide talen op te pakken. Het gebruik van Babygebaren kun je zien als de neutrale taal tussen de twee talen. Bijvoorbeeld het Nederlandse woord ‘vliegtuig’ is in het Engels ‘plane’, maar het gebaar is hetzelfde omdat je voor beide gesproken talen de Nederlandse Gebarentaal gebruikt.