Gebarenstem gelooft in gebarentaal voor iedereen. Iedereen kan gebaren en iedereen mag profiteren van alle mogelijkheden en voordelen die gebarentaal te bieden heeft.

Visie

In de visie van Gebarenstem staan communicatie en het gebruiken van gebaren centraal. We willen iedereen – jong, oud, professional, familie – op de voordelen, mogelijkheden en de veelzijdigheid van het gebruiken van gebaren in de communicatie attenderen. We delen onze kennis, ervaringen en motivatie met kinderen, ouders, verzorgers, pleegouders, adoptieouders, pedagogisch medewerkers, zorgprofessionals, docenten en andere belangstellenden. Gebarenstem zet zich graag in voor de integratie van gesproken taal gebruikers en gebarentaal gebruikers om deze twee groepen vanzelfsprekend dichter bij elkaar te brengen. 

Missie

Gebarenstem zet zich in voor optimale communicatie tussen kinderen en verzorgers. Wanneer we gesproken taal ondersteunen met gebaren geven we het kind een stem in een periode dat het nog niet kan spreken maar wel begrijpt wat er gezegd wordt. Met gebaren maken we communicatie zichtbaar en reiken we kinderen èn verzorgers een manier aan waarop ze effectief met elkaar kunnen communiceren in elke fase van de ontwikkeling, in iedere situatie, onder alle omstandigheden en in een gelijkwaardige verhouding. 

Gebarenstem leidt Baby- en kindergebaren Docenten op en bewaakt de kwaliteit van door hen aangeboden cursussen en workshops voor ouders, verzorgers, belangstellenden en professionals.