De Gebarenstemmethode voor mensen met een beperking zorgt voor een verdieping van de aandacht voor elkaar en verhoogt het wederzijdse begrip waardoor de begeleiding en verzorging van clienten soepeler verloopt.

Gebarenstem heeft de methode Ondersteunende gebaren voor mensen met een beperking ontwikkeld om de communicatie tussen clienten, verzorgers en hulpverleners soepeler te laten verlopen. Gebaren als ondersteuning van de gesproken taal zorgt voor meer aandacht voor elkaar in de communicatie. Gebaren maken taal visueel, verduidelijken als iemand moeilijk verstaanbaar is of als spreken lastig is.